پشت و پناه اهل بیت!

یکی از القاب #حضرت_ابوالفضل «مُستجار» بود، مستجار یعنی پناهگاه. یعنی حضرت قمر پناهی برای پناهندگان بود.

شاعر معروف شیخ محمدرضا اُزری در شأن حضرتش قصیده ای سرود،وقتی این مصراع رو گفت: «یَومَ ابوالفَضل استجارَ به الهُدی؛ روز عاشورا، روزی است که حسین علیه السلام، مخزن هدایت، به عباس علیه السلام پناه برد.»؛ برای خودش صحت این مطلب بعید به نظر رسید که شاید این سخن مورد قبول امام حسین قرار نگیرد، شب در عالم خواب، حضرت رو دید که بهش فرمود: آنچه را گفته ای صحیح است، من به برادرم پناهنده شدم!

آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس!

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سید هاشم شوقی است.